Rozliczanie projektów unijnych z wykorzystaniem systemu SL 2014

Forma szkolenia

Szkolenie realizowane jest w formie warsztatowej, gdzie każdy uczestnik na komputerze będzie realizował scenariusze ćwiczeń ukazujących poszczególne moduły i funkcjonalności systemu SL 2014. Każde ćwiczenie będzie poprzedzone wstępem prowadzących i prezentacją systemu SL 2014. Na szkoleniu zostaną także omówione studia przypadków na podstawie przykładów z rzeczywistych projektów.

Ramy czasowe:

8 godzin (1 dzień szkoleniowy)

Materiały szkoleniowe:

 • komplet drukowanych, autorskich materiałów szkoleniowych
 • materiały biurowe: notes, długopis, teczka

Zaświadczenie:

Po szkoleniu każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia: Rozliczanie projektów unijnych z wykorzystaniem systemu SL 2014.

Szczegółowy zakres szkolenia z obsługi systemu SL 2014

1. Wprowadzenie do SL2014,

 • Geneza powstania,
 • Przeznaczenie,
 • Omówienie procesu logowania do systemu,
 • Omówienie menu systemu wraz z przyciskami nawigacyjnymi.

2. Moduł nabory,

 • Rejestracja danych dotyczących naborów,
 • Edycja kart naboru,
 • Filtrowanie listy naborów,
 • Podgląd i wydruk karty naboru.

3. Moduł wnioski o dofinansowanie

 • Rejestr wniosków o dofinansowanie,
 • Rejestracja danych dotyczących wniosków o dofinansowanie,
 • Eksport danych w formie xml,
 • Edycja danych dotyczących wniosków o dofinansowanie.

4. Moduł umowy o dofinansowanie

 • Rejestr umów / decyzji o dofinansowanie,
 • Rejestrowanie danych dotyczących umowy / decyzji,
 • Omówienie poszczególnych bloków / części umowy,
 • Zakres finansowy / rzeczowy wydatków,
 • Wprowadzanie budżetu projektu za pomocą formularza EXCEL.

5. Obsługa SL2014 po stronie Beneficjenta,

 • Logowanie i nawigacja po systemie,
 • Tworzenie i obsługa wniosków o płatność,
 • Obsługa korespondencji,
 • Obsługa harmonogramu wydatków,
 • Obsługa pzp.

6. Obsługa wniosków o płatność (po stronie instytucji),

 • Weryfikacja wniosku o płatność
 • nadawanie/zmiana numeru wniosku o płatność,
 • tworzenie karty weryfikacji,
 • korygowanie wniosku o płatność,
 • wysyłanie wyniku weryfikacji do osoby uprawnionej),
 • Obsługa harmonogramów płatności,
 • Obsługa pzp.

7. Obsługa korespondencji

 • Pisma,
 • Wiadomości,
 • Podpis elektroniczny/e-puap.

8. Tworzenie wniosków o płatność na potrzeby certyfikacji

 • Dodawanie wniosków przeznaczonych do certyfikacji,
 • Uzupełnianie danych o dokonanej wypłacie środków w ramach poszczególnych wniosków o płatność.

9. Wprowadzanie informacji o zaliczkach,
10. Rejestr obciążeń,

 • Omówienie procesu,
 • Rejestracja karty obciążenia na projekcie,
 • Rejestracja karty zwrotu.

11. Tworzenie korekt systemowych,

 • Omówienie procesu korekt systemowych,
 • Rejestracja korekty systemowej.

12. Tworzenie i zarządzanie deklaracjami wydatków.,

 • Deklaracje wydatków -  własne instytucji
 • Deklaracje wydatków -  przychodzące

13. Tworzenie wniosków o płatność do Komisji Europejskiej,

 • Omówienie procesu,
 • Rejestracja wniosku o płatność do KE.

14. Tworzenie informacji o przeprowadzonych kontrolach,

 • Rejestracja karty kontroli.

15. Kontrole krzyżowe

 • Rejestracja karty kontroli. 

 

projekt i realizacja: ibif.pl

Serwis korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.