Szkolenia systemowe

Usecase specjalizuje się w realizacji szkoleń z obsługi aplikacji i zintegrowanych systemów informatycznych. Nasze zasoby posiadają wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów e-learningowych dla wiodącego dostawcy telekomunikacyjnego w Polsce.

Głównym celem takich szkoleń jest przekazanie praktycznej wiedzy dla użytkownika końcowego z obsługi funkcjonalności oraz realizacji procesów biznesowych w systemach informatycznych, również środowiska zintegrowanego.

Usecase posiada doświadczenie, kompetencje w realizacji szkoleń systemowych, oraz narzędzia i technologie, które umożliwiają naszej firmie opracowanie i dostarczenie bardzo dużych szkoleń (nawet 20-30 godzinnych) w relatywnie krótkim czasie (od 1 do 3 miesięcy). Tak krótki czas realizacji jest możliwy dzięki wypracowaniu przez naszą firmę odpowiednich standardów wytwórczych szkoleń.

Zasoby naszej firmy mają doświadczenie w kompleksowym opracowaniu szkoleń systemowych począwszy od analizy i określenia zakresu, struktury metodycznej, struktury merytorycznej szkolenia wraz z podziałem na profile użytkowników, przygotowanie scenariuszy poszczególnych jednostek szkoleniowych, produkcję techniczną i testy merytoryczne oraz techniczne.

W oparciu o wieloletnie doświadczenie w realizacji szkoleń systemowych Usecase wypracował metodykę zarządzania projektem, która sprawdza się zarówno w małych, jak i dużych, skomplikowanych projektach e-learningowych.

Analiza potrzeb szkoleniowych, zakresu szkolenia, opracowanie struktury merytorycznej oraz projektu graficzno-funkcjonalnego

W pierwszym etapie projektu, nasi eksperci merytoryczni przeprowadzają analizę zakresu szkolenia w oparciu o dokumenty analizy wstępnej, dokumenty analizy szczegółowej danego systemu lub systemów, współpracę z ekspertami Klienta. Na tej podstawie definiowany jest zakres szkolenia oraz przy wsparciu metodyków szkoleń e-learning przygotowywana jest struktura merytoryczna szkoleń.

Eksperci merytoryczni, wsparci metodykami szkoleń e-learning, opracowują materiały merytoryczne w postaci scenariuszy poszczególnych jednostek szkoleniowych. Istotnym do zaznaczenia faktem jest to, że nasze zasoby posiadają doświadczenie w opracowywaniu szkoleń systemowych na środowiskach deweloperskich lub testowych, współpracując razem z dostawcą systemu lub działem testów zewnętrznego zespołu (dostawcy lub Klienta).

Zespół techniczny przy wsparciu metodyków odpowiada za stworzenie projektu graficzno – funkcjonalnego, określającego wygląd graficzny szkolenia zgodnie ze standardami graficznymi Klienta (np.: zgodnie z księgą identyfikacji wizualnej), oraz wybudowanie modeli (szablonów), które posłużą do budowy poszczególnych jednostek szkoleniowych.

Budowa szkoleń systemowych

Szkolenia systemowe najczęściej mają budowę modułową. Atomizacja materiału szkoleniowego wynika nie tylko z danego obszaru tematycznego, ale również profilowania dla konkretnych grup użytkowników.

Każdy z modułów zawiera część opisową zapoznającą użytkownika z funkcjonalnościami oraz procesami realizowanymi w systemie lub systemach. W ramach tej części możliwe jest również zastosowanie prezentacji obsługi danej funkcjonalności lub procesu w systemie, w formie animacji Flash lub filmu.

Bardzo ważnym elementem każdego z modułów jest tzw. "symulacja", która służy zasymulowaniu obsługi funkcjonalności bądź realizacji procesu w systemie lub systemach. Oznacza to, że użytkownik realizując szkolenie e-learning może zapoznać się z nowymi lub zmienionymi funkcjami systemu bez dostępu do jego środowiska produkcyjnego.

Symulacja może być realizowana w różnych formach:

 • Nauka - ćwiczenia praktyczne. Użytkownik dostaje szczegółowe polecenia, które krok po kroku wykonuje w systemie wraz ze szczegółowym opisem wykonywanych działań oraz z informacją, w jakim celu wykonuje te działania.
 • Ćwiczenie typu Selftest. Jest to forma symulacji, w której użytkownik może samodzielnie zweryfikować swoją wiedzę, celem podjęcia decyzji o przystąpieniu do testu umiejętności. Ćwiczenie typu selftest cechuje się tym, że użytkownik dostaje polecenie do wykonania, wraz z niezbędnymi danymi do realizacji danego zadania i samodzielnie wykonuje poszczególne kroki. Ważnym elementem tego ćwiczenia są informacje zwrotne, które dostarczają użytkownikowi ważnych informacji w przypadku popełnienia błędu. Samo ćwiczenie jest oceniane, jednak ocena jest przekazywana tylko i wyłącznie do użytkownika, nie jest rejestrowana w systemie LMS.
 • Test umiejętności. Jest to forma symulacji, w której użytkownik, dostaje polecenie do wykonania, wraz z minimalną informacją do realizacji danego zadania i samodzielnie wykonuje poszczególne kroki. Działania użytkownika są oceniane, test ograniczony jest czasem przejścia oraz dodatkowo może być ograniczony liczbą podejść. Wyniki z testu umiejętności są rejestrowane w systemie LMS i w zależności od konfiguracji szkolenia, ustalany jest status testu na zaliczony lub niezaliczony. Dodatkowym sprawdzianem dla użytkownika końcowego może być test wiedzy, którego celem jest weryfikacja poziomu wiedzy teoretycznej, uzyskanej na podstawie części opisowej szkolenia. Najczęściej test wiedzy składa się z pytań jedno i wielokrotnego wyboru. Pytania do testu wiedzy mogą być losowane z puli pytań, zaś odpowiedzi mogą być mieszane. Odpowiedzi udzielone na pytania są oceniane. Test wiedzy ograniczony jest czasem przejścia oraz dodatkowo może być ograniczony liczbą podejść. Wyniki z testu wiedzy są rejestrowane w systemie LMS i w zależności od konfiguracji szkolenia, ustalany jest status testu na zaliczony lub niezaliczony.

Testy wewnętrzne kontentu. Gotowe szkolenia testowane są wewnętrznie zarówno pod kątem merytorycznym, jak i technicznym. Usecase, w oparciu o wieloletnie doświadczenia naszych zasobów, wypracował różne modele testowania szkoleń e-learningowych wspólnie z dedykowanymi przedstawicielami Klienta.

Dostarczenie szkoleń. Szkolenia systemowe, mogą być dostarczone do Klienta w formie on-line (dedykowane na platformę LMS) oraz w formie off-line, do samodzielnej realizacji przez użytkownika na stacji roboczej, dzięki czemu nie ma potrzeby połączenia z Internetem. Oferujemy również wsparcie w zakresie administracji biznesowej szkoleniami, tj. wsparcie w zakresie osadzenia szkoleń na platformach LMS, konfiguracji szkoleń w docelowym środowisku.

Wraz ze szkoleniami przekazywane są kody źródłowe szkoleń.

Naszym Klientom oferujemy elastyczne formy rozliczania takich szkoleń, w tym również jako nakłady IT (KAPEX).

Nowatorskie podejście do symulacji

Jako doświadczony dostawca szkoleń systemowych oraz uważny obserwator trendów rynkowych, a przede wszystkim potrzeb zarówno Klientów jak i użytkowników końcowych procesu szkoleniowego, staramy się wprowadzać innowacyjne rozwiązania w dostarczanych przez nas produktach. Rozwiązania, nad którymi pracujemy i które oferujemy naszym Klientom w zakresie symulacji, jako istotnego elementu umożliwiającego zdobycie uczestnikowi szkolenia praktycznej wiedzy, to przede wszystkim:

 • Symulacja wielowątkowa. Jest to forma symulacji podnosząca wrażenie pracy w prawdziwym systemie. Użytkownik otrzymuje możliwość wielowątkowej realizacji procesu, co wymusza na nim większe zaangażowanie w proces nauki, a przede wszystkim umożliwia zastosowanie kilku rozwiązań w celu osiągnięcia tego samego efektu. Użytkownik ograniczany jest jedynie funkcjonalnością samego systemu, w zależności od potrzeb zgłoszonych przez Klienta. Dzięki takiemu podejściu użytkownik nie „odklikuje” jedynie zadanego mu ćwiczenia, nie jest uczony jednego sposobu jego realizacji. Takie podejście daje użytkownikowi większą swobodę działania, jak również możliwość praktycznego wykorzystania wiedzy, którą nabył w poprzednich modułach szkolenia.

Obecnie, Usecase S.A. pracuje również nad narzędziem, które zmieni podejście do symulacji. Główne cechy przygotowywanego narzędzia symulującego działanie systemów informatycznych:

 • wielowątkowość realizowanych procesów oraz funkcjonalności,
 • możliwość kompleksowej realizacji procesów,
 • łatwość aktualizacji narzędzia,
 • możliwość samodzielnego zapoznawania się z funkcjonalnościami systemu, przy minimalnym poziomie wskazówek/podpowiedzi,
 • możliwość integracji z platformą LMS,
 • możliwość pracy z narzędziem w trybie „off-line”
 • możliwość pracy z różnymi przeglądarkami.

Serwis korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.